تعداد مقالات: 33
1. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 1-1


2. برنامه‌ریزی درازمدت استفادة دوباره از آب

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-5

ناصر رازقی؛ رویا منصوری


3. صفحات آغازین

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-2


4. صفحه های آغازین

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 1-2


5. بررسی مقایسه‌ای کاربری پساب خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب صنعتی با رویکرد مصرف انرژی

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 7-15

سحر ثقفی؛ ناصر مهردادی؛ غلامرضا نبی بید هندی؛ ملیحه فلاح نژاد؛ فرشاد گلبابایی کوتنایی


7. ارزیابی ضرورت اقتصادی و اجتماعی بازیافت پساب در کشور

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 1-7

علی یوسفی؛ شکیبا مهدیان


8. ارزیابی آگاهی و مقبولیت عمومی استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده در شهر یزد

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 17-26

امید گلشیری؛ سید محمدرضا علوی مقدم


9. ارائة الگوریتم مبتنی بر ریسک برای انتخاب گزینة برتر بازیافت پساب

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 103-118

حسین شاکری؛ سارا نظیف


10. تصفیة پساب های دارویی با استفاده از فناوری آب زیربحرانی و فو قبحرانی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 9-16

شیرین فلامرزیان؛ امید توکلی؛ رضا ضرغامی


11. بررسی اثر آبیاری آفتابگردان روغنی با پساب تصفیه‌شده شهری بر رشد و عملکرد گیاه و کیفیت خاک

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 27-40

گاگیک بدلیانس قلی کندی؛ شروین جمشیدی؛ علی ابریشمی


13. ارزیابی آثار آبیاری با فاضلاب تصفیه‌‌شده بر برخی خصوصیات خاک

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 17-24

اعظم ابوالحسنی زرجوع؛ غلامرضا زهتابیان؛ ناصر مشهدی؛ حسن خسروی؛ مهدی سلطانی گردفرامرزی


14. برآورد پتانسیل تولید بیوگاز و برق از فاضلاب شهری در کشور

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 41-48

مصطفی داوودی نژاد؛ پوریا بی‌پروا؛ احمد اکبرپور طلوتی


15. تحلیل پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مصرف پساب های بازیافتی براساس منطق فازی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 129-140

فتانه حاجیلو؛ وحید قاسمی؛ سیدعلی هاشمیانفر


16. شناخت ضرورت‌های آموزش استفادة مجدد از پساب‌ها (در بخش کشاورزی) در کشور

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 25-35

محسن مسعودیان؛ مصطفی داوودی نژاد


17. مطالعة حذف آرسنیک از آب سنتتیک با استفاده از کربن فعالشده از پوست گردو

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 49-58

محمدجواد کاظمی بلگه شیری؛ ابوالقاسم علی قارداشی؛ عبدالرضا خاکسار


18. بررسی خصوصیات خاک تحت تأثیر آبیاری با آب های غیرمتعارف در دو عمق سطحی و تحتانی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 141-149

مینا ارست؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد جعفری؛ حسن خسروی


24. مدل سازی آماری و بهینه سازی فرایند تصفیة فاضلاب صنعتی مجتمع فولاد مبارکه به روش سطح پاسخ

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 159-171

مسعود طاهریون؛ علیرضا معماری پور؛ علی ترابیان


25. تحلیل هیدرودینامیکی فرایند تصفیة پساب پالایشگاهی در یک راکتور UASB با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 57-66

رضا حیدری؛ سیدمحمد موسوی؛ آرزو جعفری؛ سید امید رستگار