اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم‌انداز نشریه به شرح زیر می‌باشد:

  • پر نمودن خلاء مجله بازیافت آب با توجه به اهمیت موضوع و تحقیقات روزافزون محققان در کشور
  • ایجاد پایگاهی جامع و غنی در حوزه بازیافت آب و پساب
  • توسعه دانش و فناوری بازیافت پساب و بازیافت آب در کشور
  • سیاست‌گذاری و جهت‌دهی به تحقیقات پژوهشگران این حوزه
  • فرهنگ‌سازی و آموزش علوم و فناوری‌های مرتبط با بحث پساب در کشور
  • ارتقای سطح دانش پژوهشگران از طریق ارایه تحقیقات نوین و پیشرفته نخبگان این حوزه
  • ترغیب نیروهای جدید به تحقیق در حوزه پراهمیت بازیافت آب جهت رفع بحران کم‌آبی کشور
  • تسهیل در بهره‌گیری صنعت از یافته‌های پژوهشگران این حوزه در قالب مطالب به زبان فارسی