دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 1-91 
بررسی مقایسه‌ای کاربری پساب خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب صنعتی با رویکرد مصرف انرژی

صفحه 7-15

سحر ثقفی؛ ناصر مهردادی؛ غلامرضا نبی بید هندی؛ ملیحه فلاح نژاد؛ فرشاد گلبابایی کوتنایی


برآورد پتانسیل تولید بیوگاز و برق از فاضلاب شهری در کشور

صفحه 41-48

مصطفی داوودی نژاد؛ پوریا بی‌پروا؛ احمد اکبرپور طلوتی


مطالعة حذف آرسنیک از آب سنتتیک با استفاده از کربن فعالشده از پوست گردو

صفحه 49-58

محمدجواد کاظمی بلگه شیری؛ ابوالقاسم علی قارداشی؛ عبدالرضا خاکسار