دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 1-77 
5. ارزیابی آثار آبیاری با فاضلاب تصفیه‌‌شده بر برخی خصوصیات خاک

صفحه 17-24

اعظم ابوالحسنی زرجوع؛ غلامرضا زهتابیان؛ ناصر مشهدی؛ حسن خسروی؛ مهدی سلطانی گردفرامرزی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1393، صفحه 1-77