موضوعات = آموزش و فرهنگ سازی
ارزیابی آگاهی و مقبولیت عمومی استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده در شهر یزد

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 17-26

امید گلشیری؛ سید محمدرضا علوی مقدم


شناخت ضرورت‌های آموزش استفادة مجدد از پساب‌ها (در بخش کشاورزی) در کشور

دوره 1، شماره 1، بهمن 1393، صفحه 25-35

محسن مسعودیان؛ مصطفی داوودی نژاد


تحلیل کیفی موانع اجتماعی- فرهنگی استفاده از آب بازیافتی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1393، صفحه 67-77

صادق صالحی؛ مهشید طالبی صومعه سرایی