موضوعات = آموزش و فرهنگ سازی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی آگاهی و مقبولیت عمومی استفاده از فاضلاب تصفیه‌شده در شهر یزد

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 17-26

امید گلشیری؛ سید محمدرضا علوی مقدم


2. شناخت ضرورت‌های آموزش استفادة مجدد از پساب‌ها (در بخش کشاورزی) در کشور

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 25-35

محسن مسعودیان؛ مصطفی داوودی نژاد


3. تحلیل کیفی موانع اجتماعی- فرهنگی استفاده از آب بازیافتی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 67-77

صادق صالحی؛ مهشید طالبی صومعه سرایی