موضوعات = فناوری ها
تعداد مقالات: 4
1. مطالعة حذف آرسنیک از آب سنتتیک با استفاده از کربن فعالشده از پوست گردو

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 49-58

محمدجواد کاظمی بلگه شیری؛ ابوالقاسم علی قارداشی؛ عبدالرضا خاکسار


3. تصفیة پساب های دارویی با استفاده از فناوری آب زیربحرانی و فو قبحرانی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 9-16

شیرین فلامرزیان؛ امید توکلی؛ رضا ضرغامی