موضوعات = کشاورزی و فضای سبز
تعداد مقالات: 3
2. بررسی خصوصیات خاک تحت تأثیر آبیاری با آب های غیرمتعارف در دو عمق سطحی و تحتانی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 141-149

مینا ارست؛ غلامرضا زهتابیان؛ محمد جعفری؛ حسن خسروی


3. بررسی اثر آبیاری آفتابگردان روغنی با پساب تصفیه‌شده شهری بر رشد و عملکرد گیاه و کیفیت خاک

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 27-40

گاگیک بدلیانس قلی کندی؛ شروین جمشیدی؛ علی ابریشمی