موضوعات = محیط زیست و انرژی
تعداد مقالات: 7
3. بررسی مقایسه‌ای کاربری پساب خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب صنعتی با رویکرد مصرف انرژی

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 7-15

سحر ثقفی؛ ناصر مهردادی؛ غلامرضا نبی بید هندی؛ ملیحه فلاح نژاد؛ فرشاد گلبابایی کوتنایی


4. برآورد پتانسیل تولید بیوگاز و برق از فاضلاب شهری در کشور

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 41-48

مصطفی داوودی نژاد؛ پوریا بی‌پروا؛ احمد اکبرپور طلوتی


5. برنامه‌ریزی درازمدت استفادة دوباره از آب

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-5

ناصر رازقی؛ رویا منصوری


6. تحلیل هیدرودینامیکی فرایند تصفیة پساب پالایشگاهی در یک راکتور UASB با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 57-66

رضا حیدری؛ سیدمحمد موسوی؛ آرزو جعفری؛ سید امید رستگار


7. تصفیة پساب های دارویی با استفاده از فناوری آب زیربحرانی و فو قبحرانی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 9-16

شیرین فلامرزیان؛ امید توکلی؛ رضا ضرغامی