موضوعات = محیط زیست و انرژی
برنامه‌ریزی درازمدت استفادة دوباره از آب

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 1-5

ناصر رازقی؛ رویا منصوری


بررسی مقایسه‌ای کاربری پساب خروجی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب صنعتی با رویکرد مصرف انرژی

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 7-15

سحر ثقفی؛ ناصر مهردادی؛ غلامرضا نبی بید هندی؛ ملیحه فلاح نژاد؛ فرشاد گلبابایی کوتنایی


برآورد پتانسیل تولید بیوگاز و برق از فاضلاب شهری در کشور

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 41-48

مصطفی داوودی نژاد؛ پوریا بی‌پروا؛ احمد اکبرپور طلوتی


تصفیة پساب های دارویی با استفاده از فناوری آب زیربحرانی و فو قبحرانی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1393، صفحه 9-16

شیرین فلامرزیان؛ امید توکلی؛ رضا ضرغامی


تحلیل هیدرودینامیکی فرایند تصفیة پساب پالایشگاهی در یک راکتور UASB با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1393، صفحه 57-66

رضا حیدری؛ سیدمحمد موسوی؛ آرزو جعفری؛ سید امید رستگار