کلیدواژه‌ها = بازیافت پساب
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مصرف پساب های بازیافتی براساس منطق فازی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 129-140

فتانه حاجیلو؛ وحید قاسمی؛ سیدعلی هاشمیانفر


2. ارائة الگوریتم مبتنی بر ریسک برای انتخاب گزینة برتر بازیافت پساب

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 103-118

حسین شاکری؛ سارا نظیف


3. ارزیابی ضرورت اقتصادی و اجتماعی بازیافت پساب در کشور

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 1-7

علی یوسفی؛ شکیبا مهدیان