نویسنده = کاظمی بلگه شیری، محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. مطالعة حذف آرسنیک از آب سنتتیک با استفاده از کربن فعالشده از پوست گردو

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 49-58

محمدجواد کاظمی بلگه شیری؛ ابوالقاسم علی قارداشی؛ عبدالرضا خاکسار