نویسنده = پازوکی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. به کارگیری روش های آماری برای افزایش دقت مدلسازی تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 187-198

میرحسن سیدسراجی؛ حامد حسنلو؛ مریم پازوکی؛ حسین نایب