نویسنده = کریمی، زینب
تعداد مقالات: 1
1. مهار رواناب و هدررفت خاک با استفاده از کاربرد ترکیبی ورمی‌کمپوست و ویناس

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 81-91

سیدحمیدرضا صادقی؛ زهرا هاشمی ریان؛ زینب کریمی