نویسنده = صالحی، صادق
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کیفی موانع اجتماعی- فرهنگی استفاده از آب بازیافتی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 67-77

صادق صالحی؛ مهشید طالبی صومعه سرایی