کلیدواژه‌ها = بیوگاز
برآورد پتانسیل تولید بیوگاز و برق از فاضلاب شهری در کشور

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 41-48

مصطفی داوودی نژاد؛ پوریا بی‌پروا؛ احمد اکبرپور طلوتی


تحلیل هیدرودینامیکی فرایند تصفیة پساب پالایشگاهی در یک راکتور UASB با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1393، صفحه 57-66

رضا حیدری؛ سیدمحمد موسوی؛ آرزو جعفری؛ سید امید رستگار