نویسنده = درودی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر تصفیة فاضلاب توسط راکتور ناپیوستة متوالی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 173-185

سید محمدعلی مسعودی؛ جواد سرگلزایی؛ ابوالفضل درودی