نویسنده = شاکری، حسین
تعداد مقالات: 1
1. ارائة الگوریتم مبتنی بر ریسک برای انتخاب گزینة برتر بازیافت پساب

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 103-118

حسین شاکری؛ سارا نظیف