نویسنده = ابریشمی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر آبیاری آفتابگردان روغنی با پساب تصفیه‌شده شهری بر رشد و عملکرد گیاه و کیفیت خاک

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 27-40

گاگیک بدلیانس قلی کندی؛ شروین جمشیدی؛ علی ابریشمی