نویسنده = حیدری، رضا
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل هیدرودینامیکی فرایند تصفیة پساب پالایشگاهی در یک راکتور UASB با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 57-66

رضا حیدری؛ سیدمحمد موسوی؛ آرزو جعفری؛ سید امید رستگار