نویسنده = بی‌پروا، پوریا
تعداد مقالات: 1
1. برآورد پتانسیل تولید بیوگاز و برق از فاضلاب شهری در کشور

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 41-48

مصطفی داوودی نژاد؛ پوریا بی‌پروا؛ احمد اکبرپور طلوتی