نویسنده = یوسفی، علی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ضرورت اقتصادی و اجتماعی بازیافت پساب در کشور

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 1-7

علی یوسفی؛ شکیبا مهدیان