نویسنده = توکلی، امید
تعداد مقالات: 1
1. تصفیة پساب های دارویی با استفاده از فناوری آب زیربحرانی و فو قبحرانی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 9-16

شیرین فلامرزیان؛ امید توکلی؛ رضا ضرغامی